Wiadomości z budowy

Odbiór ostatniego odcinka

Poprawa dostępności do Portu Morskiego w Darłowie z sieci dróg krajowych i wojewódzkich zakończona. Dziś odebraliśmy ostatni budowany odcinek. To wylot z ronda przy ulicy Lotników Morskich w kierunku Portu Morskiego - tereny strefy przemysłowo-handlowej, tereny handlowej części Portu Morskiego oraz projektowanego nowego nabrzeża typu ciężkiego. Zakres prac wykonanych przez SKANSKA S.A. obejmował m.in. budowę odcinka drogi asfaltowej o długości ok. 700 mb wraz z ciągiem pieszo-rowerowym oraz budowę odcinka drogi wewnętrznej portowej o długości ok. 120 mb nawierzchni z kostki betonowej. Na całej długości wybudowano również kanalizację deszczową. Całość wykonanych robót zamyka plac manewrowo-składowy o powierzchni ok. 2400 m2. Wartość wykonanych robót to prawie 5 400 000,00 zł. 85% finansowane jest przez Fundusz Spójności w ramach PO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO. Odcinek do użytkowania oddany zostanie w II połowie stycznia 2016 r.

Tomasz Breszka

Wizyta na placu budowy 25.11.2015

3 etap rozwoju infrastruktury drogowej w celu poprawy funkcjonowania handlowej części Portu Morskiego w Darłowie - w ramach projektu Poprawa dostępności do Portu Morskiego w Darłowie z sieci dróg krajowych i wojewódzkich. Pierwsza warstwa asfaltu za nami. Wchodzimy w końcowy etap budowy.

Tomasz Breszka


nowsze wpisy   1 2 3 4 5   starsze wpisy