Wiadomości z budowy

Wizyta na placu budowy 07.10.2015

Poprawa dostępności do Portu Morskiego w Darłowie.
Odcinek rondo DW 203 do rondo DK37 oddany do użytkowania.

Droga dojazdowa do Portu Morskiego w Darłowie ukończona.
Dziś odbył się odbiór tzw. pierwszego odcinka. Wśród odbierających byli przedstawiciele UM Darłowo, Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzki oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Tym samy do użytkowania oddany zostaje cały 2,2 km odcinek łączący handlową część Portu Morskiego zarówno z drogą krajową nr 37 (w dalszej części DK nr6) oraz drogą wojewódzką nr 203.
Nowy układ komunikacyjny skróci czas dojazdu do Portu Morskiego, obniży ilość samochodów ciężarowych i dostawczych w centrum jak również podniesie poziom bezpieczeństwa na drogach miasta Darłowo.
Turyści łatwiej i szybciej znajdą się w Darłówku Zachodnim i Darłówku Wschodnim.
Realizacja projektu pozwoliła również by ruch z drogi wojewódzkiej i krajowej w kierunku m. Ustka kierowany był właśnie nową drogą, która poprzez nowy most drogowy (DW 203) oraz ul. Sportową tworzy tzw. obwodnicę centrum miasta.

Tomasz Breszka

Wizyta na placu budowy 17.09.2015

Poprawa dostępności do Portu Morskiego w Darłowie.
Odcinek wylot z ronda DW 203 do rondo przy ul. Lotników oddany do użytkowania.

Kierowców prosimy o bezpieczną jazdę.

W ciągu nowego układu drogowego wybudowano przejazd kolejowy bez konieczności zatrzymywania się. Nie oznacza to jednak, że przy dojeździe do przejazdu kierowca i inni użytkownicy drogi zwolnieni są od zachowania szczególnej ostrożności.
Przejazd wybudowany został na skrzyżowaniu drogi z bocznicą kolejową. W przypadku ruchu pojazdu szynowego w stronę jednostki wojskowej i z jednostki, pojazd szynowych poruszać się będzie z prędkością max. 5 km/h z podawaniem przez maszynistę pojazdu szynowego gwizdawką lub syreną lokomotywy sygnału ostrzegawczego „Baczność". Dopiero wtedy na czas przejazdu należy tymczasowo się zatrzymać.

W ciągu ronda przy ul. Lotników Morskich przebiega trasa ścieżki rowerowej, ze specjalnym przejściem/przejazdem dla rowerzystów, które uprawnia rowerzystę do kontynuowania jazdy bez konieczności zejścia z roweru.

Samo rondo działa również jako element spowalniający ruch pojazdów. Warto o tym pamiętać.

Tomasz Breszka


nowsze wpisy   2 3 4 5 6   starsze wpisy