O zespole

Referat Integracji Europejskiej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Darłowie


Zadania Referatu:

  1. sprawowanie funkcji inwestora infrastruktury komunalnej i mieszkaniowej zasobu Miasta;
  2. prowadzenie postępowań w sprawach zamówień publicznych, związanych z inwestycjami Miasta oraz inwestycjami i remontami jednostek podporządkowanych;
  3. prowadzenie i koordynowanie działań na rzecz pozyskiwania zewnętrznych środków niezbędnych dla rozwoju Miasta;
  4. realizacja projektów współfinansowanych z funduszy pomocowych.

 

Tomasz Breszka

mgr Tomasz Breszka

Funkcja: kierownik projektu

Email: inwestycje@darlowo.pl

 

Sławomir Herman

mgr Sławomir Herman

Funkcja: główny specjalista

Email: ie@darlowo.pl

      
 Bartłomiej Kruk

mgr inż. Bartłomiej Kruk

Funkcja: specjelista

Email: b.kruk@darlowo.pl
   

inż. Joanna Sawicka

Funkcja: zamówienia publiczne

Email: sawicka@darlowo.pl